Откровение на Йоан 22:21

GNT (NA27): ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων НОВ 2007: Благодатта на Господ Исус с всички. Цариградски 1871: Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Протестантски 1940: Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин. Православен 1992: Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички …