Откровение на Йоан 22:20

GNT (NA27): λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα ναί ἔρχομαι ταχύ ἀμήν ἔρχου κύριε Ἰησοῦ НОВ 2007: Казва свидетелстващият тези: Да, идвам скоро. Амин, ела, Господи Исусе! Цариградски 1871: Казва онзи който свидетелствува това: Ей, ида скоро. Амин; Ей, дойди, Господи Исусе! Протестантски 1940: Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе! …