Откровение на Йоан 22:16

GNT (NA27): ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός НОВ 2007: Аз, Исус, изпратих ангела Си, да засвидетелствува ви тези за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, звездата, светлата, утринната. Цариградски 1871: Аз Исус проводих …