Марк 1:6

GNT (NA27): καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον НОВ 2007: И беше Йоана облечен с вълна камилска и пояс кожен около кръста му и ядящ скакалци и мед див. Цариградски 1871: А Иоан носеше дреха от камилски косми, и кожен пояс …