Марк 16:20

GNT (NA27): ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων НОВ 2007: А онези излезли проповядваха навсякъде, Господ съдействащ и словото потвърждаващ със знаменията следващи. Цариградски 1871: А те излезоха и проповедваха навсекъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин. Протестантски 1940: …