Матей 28:19

GNT (NA27): πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος НОВ 2007: Отишли така, научете всички езичниците, кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух, Цариградски 1871: Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина …