Матей 28:13

GNT (NA27): λέγοντες εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων НОВ 2007: казващи: Кажете, че учениците Му нощя влезли откраднаха Го от нас заспали. Цариградски 1871: и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме. Протестантски 1940: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта …