Марк 16:3

GNT (NA27): καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου НОВ 2007: И казваха на себе си: Кой ще отвали ни камъка от вратата на гроба? Цариградски 1871: И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба? Протестантски 1940: И думаха помежду си: Кой …