Матей 28:15

GNT (NA27): οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας НОВ 2007: А тези взели сребърниците направиха като бяха научени и се разнесе словото това от юдеи до [ден] днешен . Цариградски 1871: И те като взеха парите, сториха както беха научени. И разчу …