Матей 28:19

GNT (NA27): πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
НОВ 2007: Отишли така, научете всички езичниците, кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Цариградски 1871: Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго Дух;
Протестантски 1940: Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
Православен 1992: И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
WBTC 2000: Затова идете при всички народи и ги направете мои ученици, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Святия Дух.
ББД 2000: Идете и научете всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,
Верен 2002: И така, идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия Дух,