Йоан 1:5

GNT (NA27): καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν
НОВ 2007: и светлината в тъмнината свети и тъмнината я не схвана.

Цариградски 1871: И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе.
Протестантски 1940: И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.
Православен 1992: И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
WBTC 2000: Светлината свети в тъмнината и тъмнината не можа да я угаси.
ББД 2000: И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обгърна.
Верен 2002: И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.