Йоан 1:4

GNT (NA27): ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων
НОВ 2007: в Него, живот бе и животът стана светлината на човеците

Цариградски 1871: В него бе живот, и животът бе виделината на человеците.
Протестантски 1940: В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
Православен 1992: В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.
WBTC 2000: В него бе животът и този живот донесе светлина на хората.
ББД 2000: В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.
Верен 2002: В Него беше живот и животът беше светлината на хората.