Йоан 1:2

GNT (NA27): οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν
НОВ 2007: Този бе в начало при Бога.

Цариградски 1871: То в начало бе у Бога.
Протестантски 1940: То в начало беше у Бога.
Православен 1992: То беше в начало у Бога.
WBTC 2000: Словото беше с Бога в началото.
ББД 2000: То в начало беше с Бога.
Верен 2002: То в начало беше у Бога.