Йоан 1:1

НОВ 2007: В начало бе Словото; и Словото бе при [ref]При Бога, в присъствието на Бога или лице в лице с Бога, а не у Бога или в Бога.[/ref] Бога[ref]Августин коментира присъствието и липсата на опр. чл. в комбинация с думата „Бог” както в Йн. 1:6, 13; 3:2, 21; 13:3; 16:30. В някои случаи, Йоан използва опр. чл. с Бог(а) (Йн. 3:16-17; 3:33-34, 5:18), а в друг го изпуска (Йн. 6:45; 8:54; 9:33; 10:33; 17:3). Твърдението, че Йоан членува Бог(а), когато говори за Христос, а не членува, когато говори за Отец, остава хипотетично, при използването на род. падеж с Божието Царство (Йн. 3:3,5), Божия гняв (Йн. 3:36) и Божията любов (Йн. 5:42), където членуването най-вероятно се отнася за Отец, а не за Сина. От текста се вижда, че Йоан не следва определено правило при членуването на Бог(а).[/ref] и Бог бе Словото.
GNT (NA27): ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος

Цариградски 1871: В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.
Протестантски 1940: В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
Православен 1992: В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
WBTC 2000: В началото беше Словото. И Словото беше с Бога. Това, което бе Бог, беше Словото.
ББД 2000: В начало беше Словото; и Словото беше с Бога; и Словото беше Бог.
Верен 2002: В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.