Матей 28:17

GNT (NA27): καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν
НОВ 2007: И видели Го поклониха [се], а тези [се] съмняваха.
Цариградски 1871: И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха.
Протестантски 1940: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Православен 1992: и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
WBTC 2000: Там го видяха и му се поклониха, но някои от тях не повярваха, че това наистина е той.
ББД 2000: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Верен 2002: И като Го видяха, Му се поклониха; а някои се усъмниха.