Матей 28:16

GNT (NA27): οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
НОВ 2007: А единайсетте ученика отидоха в Галилеята, на планината където заповяда им Исуса.
Цариградски 1871: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус.
Протестантски 1940: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.
Православен 1992: А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;
WBTC 2000: Единадесетте ученика отидоха в Галилея и се качиха на хълма, на който Исус им беше казал да отидат.
ББД 2000: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.
Верен 2002: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на хълма, където Иисус им определи.